Nejste registrovaní?
Registrujte se!
Zapomněli jste heslo?
Požádejte o nové!

Pozvánka na setkání Fóra českých etických komisí

Místo: v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova
Začátek: 30. 11. 2017 10.00 h
Konec: 30. 11. 2017 16.00 h
Popis:

Zveme všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích na další setkání Fóra českých etických komisí, které se bude konat

dne 30. 11. 2017 od 10.00 do 16.00 hod.

v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova (mapa)

Jedná se o vzdělávací a diskusní akci, proto zveme na setkání všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích. Budou vítáni všichni bez ohledu na profesní zaměření a na postavení v etické komisi. Účast členů MEK je dána určujícím dopisem MZ ČR.

Konferenční poplatek je pro individuální účastníky Kč 1000,–. Pro členy Fóra je Kč 500,–,kteří zaplatili nebo na místě zaplatí členský poplatek na rok 2017)*. MEK hradí licenci ve výši Kč 8.000,– pro účast až 10 členů, na přihlášce prosím uvést, kolik členů z MEK se akce zúčastní.

Přihlášení učiňte na www stránkách Fóra etických komisí /Akce (http://www.forumek.cz/…istration/15).

Po přihlášení na www stránkách bude automaticky vygenerována faktura. V případě problému kontaktujte pana Ing. Václava Podlipného, správce webových stránek, tel.: 773 129 625 nebo paní Ing. Petru Doležalovou, tel.: 606 213 783.

Plenární schůze bude přístupná jako obvykle pouze členům FoEK. Děkujeme za pochopení.

Podrobný program je přiložen.

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Předseda Fóra českých etických komisí o.s.

Pozn.)*: Pro členy Fóra EK zůstává výše individuálního příspěvku na rok 2017 stejná, tzn. Kč 300,–. Členský příspěvek je možné uhradit na místě nebo je možné ho uhradit na účet č.: 154394399/0800. Variabilní symbol: registrační číslo, které Vám bylo přiděleno při registraci (jedno až dvoumístné číslo najdete také v seznamu členů). NUTNÉ pro identifikaci platby uvést jako Specifický symbol: 111 Konstantní symbol: 4718 nebo 4719).

Program setkání:

10.00 – 10.05
Zahájení – úvodní slovo
MUDr. Jiří Vortel, EK FN Hradec Králové

10.05 – 11.00
Novela zákona č. 66/2017 Sb. a stav adaptace nařízení č. 536/2014
MUDr. Alice Němcová, SÚKL

11.00 – 12.00
Plenární schůze pro členy FoEK
Přestávka

12.00 – 13.00
Implementace GDPR (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) do textu informace pro pacienta a informovaného souhlasu
JUDr. Šárka Špeciánová, Etická komise VFN v Praze

13.00 – 14.00
Jaký pokrok nastal v léčbě Alzheimerovy nemoci?
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Gerontologické centrum

15.00 – 15.30
Alzheimerova nemoc – pohled regulační autority na klinická hodnocení a hl. informace pro pacienta
MUDr. A.Trunečková a MUDr. Karolína Klieštiková, SÚKL

15.30
Závěrečná diskusePřihlášení účastníci (89): MUDr. Vladimír Čížek , RNDr. Jana Doležílková , MUDr. Igor Greguš , MUDr. Věra Strnadová CSc., RNDr., Ph.D. Markéta Vaňková , FN u sv. Anny v Brně (1) , Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (10) , Jindřiška Burešová (2) , Fakultní nemocnice Brno (3) , FN Královské Vinohrady (3) , FN Olomouc (6) , Fakultní nemocnice v Motole (8) , Fakultní nemocnice, Etická komise (8) , MUDr. Regina Amortová , Jitka Bártová , Lenka Baštová , MgA. Zita Brožková , MUDr. Ivana Čadková , doc. MUDr. Petr Čáp Ph.D., Kateřina Čepková , Mgr. Eva Černá , Ing. Miroslava Dvořáková , PharmDr. Blanka Flusková CSc., Ing. Juraj Gáplovský , Ing Helena Havelková Doušová PhD, Libuše Hofmanová , Mgr Miroslava Homolová PhD, MUDr Alena Hynštová , Ing. Václava Jeníková , MUDr. Eva Johanovská , Mgr. Petra Kobulej , Ing. Irena Kovářová , Helena Kroulová , Mgr. Michal Maršálek , Mgr. Dana Mohrová , MUDr. Pavla Nevolová , MUDr. Jan Nieslanik , RNDr. Vendula Nováková PhD, Dana Pánková , Doc. MUDr. Jitka Patočková PhD., Jarmila Pechová , Jarmila Pechová , MUDr. Roman Peschout Peschout , PETRA POKUTOVÁ , Mgr. Lucie Příbramská , PharmDr. Radek Sladkovský Ph.D., Mgr. Markéta Slezáková , Mgr Veronika Slováková , Bc. Vlasta Smetanková , MUDr. Jiří Stanek Ms.C., Ph.D., Mgr Karolína Šípová 62700, Mgr. Karel Šlegr , Ing. Peter Takács , Bc. Daniela Trekovalová , MUDr. Hana Věchtová , Ing. Martina Veselá

Jste-li registrovaným členem, přihlaště se prosím nejprve do webové aplikace a poté se můžete jednoduše přihlásit na akci. Nejste-li registrovaným členem, musíte pro přihlášení na akci vyplnit přihlašovací formulář.

Vyplnit formulář a přihlásit se na akci