Nejste registrovaní?
Registrujte se!
Zapomněli jste heslo?
Požádejte o nové!

Pozvánka na setkání Fóra českých etických komisí

Místo: v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova
Začátek: 26. 04. 2018 10.00 h
Konec: 26. 04. 2018 14.00 h
Popis:

Zveme všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích na další setkání Fóra českých etických komisí, které se bude konat

dne 26. 4. 2018 od 10.00 do 14.00 hod.

v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova (mapa)

Jedná se o vzdělávací a diskusní akci, proto zveme na setkání všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích. Budou vítáni všichni bez ohledu na profesní zaměření a na postavení v etické komisi. Účast členů MEK je dána určujícím dopisem MZ ČR.

Konferenční poplatek je pro individuální účastníky Kč 1000,–. Pro členy Fóra je Kč 500,–,kteří zaplatili nebo na místě zaplatí členský poplatek na rok 2018)*. MEK hradí licenci ve výši Kč 8.000,– pro účast až 10 členů, na přihlášce prosím uvést, kolik členů z MEK se akce zúčastní.

Přihlášení učiňte na www stránkách Fóra etických komisí /Akce (http://www.forumek.cz/…istration/16).

Po přihlášení na www stránkách bude automaticky vygenerována faktura. V případě problému kontaktujte pana Ing. Václava Podlipného, správce webových stránek, tel.: 773 129 625 nebo paní Ing. Petru Doležalovou, tel.: 606 213 783.

Plenární schůze bude přístupná jako obvykle pouze členům FoEK. Děkujeme za pochopení.

Podrobný program je přiložen.

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Předseda Fóra českých etických komisí o.s.

Pozn.)*: Pro členy Fóra EK zůstává výše individuálního příspěvku na rok 2018 stejná, tzn. Kč 300,–. Členský příspěvek je možné uhradit na místě nebo je možné ho uhradit na účet č.: 154394399/0800. Variabilní symbol: registrační číslo, které Vám bylo přiděleno při registraci (jedno až dvoumístné číslo najdete také v seznamu členů). NUTNÉ pro identifikaci platby uvést jako Specifický symbol: 111 Konstantní symbol: 4718 nebo 4719).

Program setkání:

10.00 – 10.10
Zahájení – úvodní slovo
Doc. MUDr. Jiří Šimek, FóEK

10.10 – 11.00
Etické komise v Evropské unii
Doc. MUDr. Jiří Šimek, FóEK

11.00 – 12.30
Současné možnosti léčby bolesti
MUDr. Marek Hakl

12.30 – 13.00
Plenární schůze pro členy FoEK

13.00 – 13.30
Přestávka

13.30 – 13.45
Aktuality v posuzování klinických studií
MUDr. Alice Němcová, SÚKL

13.45 – 14.00
Přístup SÚKL k povolování klinických hodnocení v léčbě bolesti.
MUDr. Alena Trunečková, SÚKL

14.00
Závěrečná diskusePřihlášení účastníci (76): MUDr. Ivana Čadková , Ing. Petra Doležalová , MUDr. Igor Greguš , Libuše Hofmanová , Libuše Hofmanová , Libuše Hofmanová , Libuše Hofmanová , Libuše Hofmanová , Helena Kroulová , MUDr. Věra Strnadová CSc. , Eva Jarolímová/Etická komise Gerontologického centra (1) , Burešová Jindřiška/FN Olomouc (2) , Fakultní nemocnice Ostrava (2) , EK FN Olomouc (4) , Fakultní nemocnice Brno (4) , FN Motol (8) , Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (8) , Fakultní nemocnice, Etická komise (9) , Ing. Jiří Bělunek , MgA. Zita Brožková , Ing. Pavla Culliver , MUDr. Ivana Čadková , doc. MUDr. Petr Čáp Ph.D., Mgr. Eva Černá , Michal Foltán , PharmDr. Ondřej Gonsior , JUDr Anna Havlíčková , PhDr. Eva Jarolímová Ph.D., Petra Karásková , Mgr. Petra Kobulej , MUDr. Daniela Kondrová , MUDr. Věra Kosová , Dana Kovandová , Ing. Irena Kovářová , Mgr. Michal Maršálek , MUDr. Pavla Nevolová , Doc. MUDr. Jitka Patočková PhD, Jarmila Pechová , MUDr. Roman Peschout , Judita Placzková , Mgr. Lenka Procházková , Mgr. Lucie Příbramská , Bc. Daniela Trekovalová , MUDr. Hana Věchtová , MUDr. Hana Věchtová , Hana Vránová

Jste-li registrovaným členem, přihlaště se prosím nejprve do webové aplikace a poté se můžete jednoduše přihlásit na akci. Nejste-li registrovaným členem, musíte pro přihlášení na akci vyplnit přihlašovací formulář.

Vyplnit formulář a přihlásit se na akci