Nejste registrovaní?
Registrujte se!
Zapomněli jste heslo?
Požádejte o nové!

Pozvánka na setkání Fóra českých etických komisí

Místo: v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova
Začátek: 18. 10. 2018 10.00 h
Konec: 18. 10. 2018 16.00 h
Popis:

Zveme všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích na další setkání Fóra českých etických komisí, které se bude konat

dne 18. 10. 2018 od 10.00 do 16.00 hod.

v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova, Sokolská 490/31, Praha 2!!! (mapa)

Jedná se o vzdělávací a diskusní akci, proto zveme na setkání všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích. Budou vítáni všichni bez ohledu na profesní zaměření a na postavení v etické komisi. Účast členů MEK je dána určujícím dopisem MZ ČR.

Konferenční poplatek je pro individuální účastníky Kč 1000,–. Pro členy Fóra je Kč 500,–,kteří zaplatili nebo na místě zaplatí členský poplatek na rok 2018)*. MEK hradí licenci ve výši Kč 8.000,– pro účast až 10 členů, na přihlášce prosím uvést, kolik členů z MEK se akce zúčastní.

Přihlášení učiňte na www stránkách Fóra etických komisí /Akce (http://www.forumek.cz/…istration/17).

Po přihlášení na www stránkách bude automaticky vygenerována faktura. V případě problému kontaktujte pana Ing. Václava Podlipného, správce webových stránek, tel.: 773 129 625 nebo paní Ing. Petru Doležalovou, tel.: 606 213 783.

Plenární schůze bude přístupná jako obvykle pouze členům FoEK. Děkujeme za pochopení.

Podrobný program je přiložen.

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Předseda Fóra českých etických komisí o.s.

Pozn.)*: Pro členy Fóra EK zůstává výše individuálního příspěvku na rok 2019 stejná, tzn. Kč 300,–. Členský příspěvek je možné uhradit na místě nebo je možné ho uhradit na účet č.: 154394399/0800. Variabilní symbol: registrační číslo, které Vám bylo přiděleno při registraci (jedno až dvoumístné číslo najdete také v seznamu členů). NUTNÉ pro identifikaci platby uvést jako Specifický symbol: 111 Konstantní symbol: 4718 nebo 4719).

Program setkání:

10.00 – 10.10
Zahájení – úvodní slovo
Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., předseda FóEK

10.10 – 11.45
Očkování a očkovací látky – stále je co zlepšovat
Prof. MUDr. Jiří Beran CSc., Centrum očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové a Subkatedry tropické a cestovní medicíny IPVZ v Praze

11.45 – 12.45
Aktuální verze GCP E6 R2 (správná klinická praxe z pohledu CRO)
MUDr. Darina Hrdličková, CRO

12.45 – 13.30
Přestávka – oběd
Plenární schůze pro členy FoEK

13.45
Aktuální verze GCP E6 R2 z pohledu SÚKL
Pohled SÚKL na vakcinační studie
Aktuality v posuzování klinických studií (přístup SÚKL k GDPR, jak pokračuje adaptace nařízení, info o VHP plus)
MUDr. Alice Němcová, SÚKLPřihlášení účastníci (60): RNDr. Jana Doležílková , Libuše Hofmanová , Libuše Hofmanová , Libuše Hofmanová , Dana Kovandová , Helena Kroulová , MUDr. Věra Strnadová CSc. , Fakultní nemocnice Ostrava (2) , Fakultní nemocnice Brno (3) , FN Olomouc (4) , FN Motol (8) , Fakultní nemocnice, Etická komise (9) , MgA. Zita Brožková , Mgr. Lenka Burešová , doc. MUDr. Petr Čáp Ph.D., MUDr. Beata Čečetková PhD., Kateřina Čepková , Mgr. Eva Černá , MUDr. Vladimír Čížek , Ing. Michaela Děcká , Mgr. Michal Doležal , Ing Helena Doušová PhD, Bc. Petra Grabovská , JUDr. Anna Havlíčková , RNDr. Pavel Herrmann Ph.D., MUDr. Alena Hynštová , Ing. Kateřina Chotová , MUDr. Eva Kalíšková , Mgr. Petra Kobulej , Mgr. Michal Maršálek , MUDr. Pavla Nevolová , RNDr. Vendula Nováková PhD, MUDr Alexandra Opluštilová , Doc. MUDr. Jitka Patočková PhD, Jarmila Pechová , Bc. Radka Šachová , Bc. Daniela Trekovalová , MUDr. Hana Věchtová , Ing. Martina Veselá

Jste-li registrovaným členem, přihlaště se prosím nejprve do webové aplikace a poté se můžete jednoduše přihlásit na akci. Nejste-li registrovaným členem, musíte pro přihlášení na akci vyplnit přihlašovací formulář.

Vyplnit formulář a přihlásit se na akci