Nejste registrovaní?
Registrujte se!
Zapomněli jste heslo?
Požádejte o nové!

Pozvánka na setkání Fóra českých etických komisí

Místo: v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova
Začátek: 25. 04. 2019 10.00 h
Konec: 25. 04. 2019 16.00 h
Popis:

Zveme všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích na další setkání Fóra českých etických komisí, které se bude konat

dne 25. 4. 2019 od 10.00 do 16.00 hod.

v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova, Sokolská 490/31, Praha 2!!! (mapa)

Jedná se o vzdělávací a diskusní akci, proto zveme na setkání všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích. Budou vítáni všichni bez ohledu na profesní zaměření a na postavení v etické komisi. Účast členů MEK je dána určujícím dopisem MZ ČR.

Konferenční poplatek je pro individuální účastníky Kč 1000,–. Pro členy Fóra je Kč 500,–,kteří zaplatili nebo na místě zaplatí členský poplatek na rok 2019)*. MEK hradí licenci ve výši Kč 8.000,– pro účast až 10 členů, na přihlášce prosím uvést, kolik členů z MEK se akce zúčastní.

Přihlášení učiňte na www stránkách Fóra etických komisí /Akce (http://www.forumek.cz/…istration/19).

Po přihlášení na www stránkách bude automaticky vygenerována faktura. V případě problému kontaktujte pana Ing. Václava Podlipného, správce webových stránek, tel.: 773 129 625 nebo paní Ing. Petru Doležalovou, tel.: 606 213 783.

Plenární schůze bude přístupná jako obvykle pouze členům FoEK. Děkujeme za pochopení.

Podrobný program je přiložen.

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Předseda Fóra českých etických komisí z.s.

Pozn.)*: Pro členy Fóra EK zůstává výše individuálního příspěvku na rok 2019 stejná, tzn. Kč 300,–. Členský příspěvek je možné uhradit na místě nebo je možné ho uhradit na účet č.: 154394399/0800. Variabilní symbol: registrační číslo, které Vám bylo přiděleno při registraci (jedno až dvoumístné číslo najdete také v seznamu členů). NUTNÉ pro identifikaci platby uvést jako Specifický symbol: 111 Konstantní symbol: 4718 nebo 4719).

Program setkání:

10.00 – 10.10
Zahájení – úvodní slovo
Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., předseda FóEK

10.10 – 11.00
Etika a bezpečnost v buněčné terapii a imunoterapii
Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., Fakultní nemocnice Plzeň

11.10 – 12.00
Přípravky moderní terapie
MUDr. Ondřej Palán, SÚKL

12.10 – 13.10
Přestávka – oběd
Plenární schůze pro členy FoEK

13.15 – 15.00
Co se aktuálně děje v oblasti klinických hodnocení léčiv
(Brexit; VHP-plus – první rok zkušeností; krátké zopakovaní rozlišení grantových/výz­kumných projektů, akce SÚKL pro akademiky v letošním roce, krátké sdělení, co to je „nemocniční výjimka)
MUDr. Alice Němcová, SÚKLPřihlášení účastníci (66): MUDr. Vladimír Čížek , MUDr. Igor Greguš , Helena Kroulová , MUDr. Věra Strnadová CSc. , EK FN Olomouc (1) , Fakultní nemocnice Ostrava (2) , FN Královské Vinohrady (2) , Fakultní nemocnice Brno (3) , Fakultní nemocnice v Motole (8) , Fakultní nemocnice, Etická komise (8) , Všdobecná fakultní nemocnice v Praze (8) , Bc. Jitka Bártová , Katarina Belvončíková , MUDr. Ivana Čadková , Zuzana Eiflerova , MUDr. Ivana Goldschmídová , JUDr Anna Havlíčková , Libuše Hofmanová , MUDr. Aleš Horáček , Mgr. Martin Hutňan , MUDr Alena Hynštová , MUDr, Eva Johanovská , Pavla Kadlečková , Helena Lepšíková , Ing. Lucie Mudra Křížová , MUDr. Pavla Nevolova , MUDr Alexandra Opluštilová , Doc. MUDr. Jitka Patočková Ph.D., Jarmila Pechová , Mgr. Michal Petlach , RNDr. Ivana Půtová , Dagmar Rygielová , Veronika Sezemská , Mgr. Markéta Slezáková , Bc. Vlasta Smetanková , Mgr. Roman Šperker , Bc Daniela Trekovalová , Mgr. Hana Uherková , MUDr. Hana Věchtová , Ing. Pavla Vybiralova , Mgr. Magdalena Vyoralová

Jste-li registrovaným členem, přihlaště se prosím nejprve do webové aplikace a poté se můžete jednoduše přihlásit na akci. Nejste-li registrovaným členem, musíte pro přihlášení na akci vyplnit přihlašovací formulář.

Vyplnit formulář a přihlásit se na akci