Nejste registrovaní?
Registrujte se!
Zapomněli jste heslo?
Požádejte o nové!

Vítejte na stránkách Fóra českých etických komisí

Fórum českých etických komisí je spolek, jehož cílem je napomáhat etickým komisím při posuzování výzkumných projektů. Fórum českých etických komisí sdružuje členy etických komisí.

Sídlem sdružení je Praha 10, 110 00, Žatecká 5.

Obsahem činnosti sdružení je pravidelné setkávání členů etických komisí. Obsahem těchto setkání je výměna zkušeností a diskuse rolí, způsobu fungování a nejrůznějších problémů etických komisí a jejích členů.

Dalším cílem Fóra českých etických komisí je vyvolávat a účastnit se jednání se státními orgány v příslušné oblasti, jakož s institucemi, zabývajícími se vydáváním speciálních norem a pravidel přímo či nepřímo souvisejících s aktivitami EK.

Rádi bychom popularizovali práci EK ve vědecké komunitě i ve společnosti, účastnili se diskusí o roli a způsobu práce etických komisí na všech úrovních. Sdružení chce napomáhat upevňování a posilování postavení i možností členů EK nejenom v domácím, ale i v mezinárodním měřítku.

Naše cíle:

  • zajišťovat bezplatné poradenství v oblasti etiky klinického výzkumu pro členy EK
  • vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání členů EK, dle možností organizovat konference, semináře, školení a přednášky s tématy potřebnými a zajímavými pro členy EK
  • iniciovat a podporovat spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi působícími v České republice i v zahraničí, jejichž aktivity se přímo či nepřímo dotýkají práce EK
  • iniciovat a umožnit pravidelné kontakty a výměnu informací mezi subjekty zabývajícími se obdobnou činností jako sdružení
  • aktivně působit i v rámci mezinárodních organizací stejného či obdobného zaměření