Nejste registrovaní?
Registrujte se!
Zapomněli jste heslo?
Požádejte o nové!

Pozvánka na setkání Fóra českých etických komisí

Místo: v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova
Začátek: 13. 10. 2022 10.00 h
Konec: 13. 10. 2022 15.00 h
Popis:

Zveme všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích na další setkání Fóra českých etických komisí, které se bude konat

dne 13. 10. 2022 od 10.00 do 15.00 hod.

v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova, Sokolská 490/31, Praha 2 (mapa)

Jedná se o vzdělávací a diskusní akci, proto zveme na setkání všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích. Budou vítáni všichni bez ohledu na profesní zaměření a na postavení v etické komisi. Účast členů MEK je dána určujícím dopisem MZ ČR.

Konferenční poplatek je pro individuální účastníky Kč 1000,–. Pro členy Fóra je Kč 500,–,kteří zaplatili nebo na místě zaplatí členský poplatek na rok 2022)*. MEK hradí licenci ve výši Kč 8.000,– pro účast až 10 členů, na přihlášce prosím uvést, kolik členů z MEK se akce zúčastní.

Přihlášení učiňte na www stránkách Fóra etických komisí /Akce (http://www.forumek.cz/…istration/24).

Po přihlášení na www stránkách bude automaticky vygenerována faktura. V případě problému kontaktujte pana Ing. Václava Podlipného, správce webových stránek, tel.: 773 129 625 nebo paní Ing. Petru Doležalovou, tel.: 606 213 783.

Plenární schůze bude přístupná jako obvykle pouze členům FoEK. Děkujeme za pochopení.

Podrobný program je přiložen.

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Předseda Fóra českých etických komisí z.s.

Pozn.*: Pro členy Fóra EK zůstává výše individuálního příspěvku na rok 2022 stejná, tzn. Kč 300,–. Členský příspěvek je možné uhradit na místě nebo je možné ho uhradit na účet č.: 154394399/0800. Variabilní symbol: registrační číslo, které Vám bylo přiděleno při registraci (jedno až dvoumístné číslo najdete také v seznamu členů). NUTNÉ pro identifikaci platby uvést jako Specifický symbol: 111 Konstantní symbol: 4718 nebo 4719).

Program setkání:

10.00 – 10.10
Zahájení – úvodní slovo
Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., předseda FóEK

10.15 – 11.00
Klinická hodnocení na roztroušenou sklerózu z pohledu výzkumníka
Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., Neurologická klinika, VFN v Praze

11.05 – 11.40
Klinická hodnocení na roztroušenou sklerózu z pohledu SÚKL
MUDr. Alena Trunečková, SÚKL

11.45 – 12.40
Přestávka – oběd
Plenární schůze pro členy FoEK

12.45 – 13.30
Role a povinnosti etické komise u klinické zkoušky zdravotnického prostředku, dotazy a odpovědi
MUDr. Tomáš Kučera, MBA, SÚKL

13.35 – 15.00
Klinická hodnocení po 31. 1. 2023, úloha etických komisí a zkušenosti s CTIS (EU portálem).
MUDr. Alice Němcová, SÚKL

Pozn.:
změny v programu vyhrazenyPřihlášení účastníci (51): MUDr Alexandra Opluštilová , MUDr Alexandra Opluštilová , MUDr. Věra Strnadová CSc. , Fakultní nemocnice Brno (2) , Fakultní nemocnice Ostrava (4) , FN Královské Vinohrady (4) , FN Olomouc (4) , Fakultní nemocnice Hradec Králové, Etická komise (7) , FN Motol (8) , MgA. Zita Brožková , MUDr. Ivana Čadková , Kateřina Čepková , Ing. Juraj Gáplovský , MUDr. Ivana Goldschmídová , Petra Grabovská , Ing. Hana Gráfová , MUDr. Eva Johanovská , RNDr. Kateřina Kopecká Ph.D, Jiri Kopecny , ing. Eva Malínková , MUDr. Pavla Nevolová , Doc. MUDr. Jitka Patočková PhD, Jarmila Pechová , RNDr. Ivana Půtová , MUDr. Josef Šedivý CSc., Ing. Milena Václavková , Ing. Lenka Velíšková Ph.D., Ing. Eliška Zakouřilová

Jste-li registrovaným členem, přihlaště se prosím nejprve do webové aplikace a poté se můžete jednoduše přihlásit na akci. Nejste-li registrovaným členem, musíte pro přihlášení na akci vyplnit přihlašovací formulář.

Vyplnit formulář a přihlásit se na akci