Nejste registrovaní?
Registrujte se!
Zapomněli jste heslo?
Požádejte o nové!

Pozvánka na setkání Fóra českých etických komisí

Místo: v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova
Začátek: 18. 04. 2024 10.00 h
Konec: 18. 04. 2024 15.00 h
Popis:

Zveme všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích na další setkání Fóra českých etických komisí, které se bude konat

dne 18. 4. 2024 od 10.00 do 15.00 hod.

v Lékařském domě na nám. I.P.Pavlova, Sokolská 490/31, Praha 2 (mapa)

Jedná se o vzdělávací a diskusní akci, proto zveme na setkání všechny zájemce o problematiku práce v etických komisích. Budou vítáni všichni bez ohledu na profesní zaměření a na postavení v etické komisi. Účast členů MEK je dána určujícím dopisem MZ ČR.

Konferenční poplatek je pro individuální účastníky Kč 1000,–. Pro členy Fóra je Kč 500,–,kteří zaplatili nebo na místě zaplatí členský poplatek na rok 2024)*. MEK hradí licenci ve výši Kč 8.000,– pro účast až 10 členů, na přihlášce prosím uvést, kolik členů z MEK se akce zúčastní a jmenovitě zašlete na e-mail: forumek@seznam.cz.

Přihlášení učiňte na www stránkách Fóra etických komisí /Akce (http://www.forumek.cz/…istration/27).

Po přihlášení na www stránkách bude automaticky vygenerována faktura. V případě problému kontaktujte paní Ing. Petru Doležalovou, tel.: 49 583 3795, e-mail: etikom@fnhk.cz.

Plenární schůze bude přístupná jako obvykle pouze členům FoEK. Děkujeme za pochopení.

Podrobný program je přiložen.

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Předseda Fóra českých etických komisí z.s.

Pozn.*: Pro členy Fóra EK zůstává výše individuálního příspěvku na rok 2023 stejná, tzn. Kč 300,–. Členský příspěvek je možné uhradit na místě nebo je možné ho uhradit na účet č.: 154394399/0800. Variabilní symbol: registrační číslo, které Vám bylo přiděleno při registraci (jedno až trojmístné číslo najdete také v seznamu členů). NUTNÉ pro identifikaci platby uvést jako Specifický symbol: 111 Konstantní symbol: 4718 nebo 4719).

Program setkání:

10.00 – 10.10
Zahájení – úvodní slovo
Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., předseda FóEK

10.10 – 11.00
Informace k elektronickému Informačnímu systému ZP (ISZP)
Představení systému EUDAMED
Dotazy a odpovědi
Přednášející: Mgr. Petra Remešová, vedoucí Odd. systémů, sekce regulace ZP, SÚKL; MUDr. Tomáš Kučera, MBA, vedoucí oddělení klinického hodnocení ZP, SÚKL

11.00 – 13.00
Poslední rok přechodného období" a s tím spojený finiš s překlápěnými studiemi
Zapojení Home Care u hybridních studií
Přednášející: MUDr. Alice Němcová, SÚKL

13.00 – 14.00
Přestávka – oběd
Plenární schůze pro členy FoEK

14.00 – 15.00
Diskuse všech zúčastněných včetně zástupců zadavatelů nad aktuálními tématy a nad budoucností FóEK

Pozn.:
změny v programu vyhrazeny
termín dalšího setkání 28. 11. 2024Přihlášení účastníci (51): MUDr. Ivana Čadková , Helena Kroulová , MUDr. Věra Strnadová CSc. , Fakultní nemocnice Ostrava (2) , Fakultní nemocnice Brno (4) , Fakultní Thomayerova nemocnice / Etická komise IKEM a FTN (4) , FN Olomouc (4) , Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze (4) , Fakultní nemocnice HK, Etická komise (5) , FN Motol (8) , Bc. Jitka Bártová , MgA Zita Brožková , Veronika Brunkova , Lucie Dvořáková , MUDr. Mgr. Filip Fremund LL.M., Bc. Petra Grabovská , Ing. Hana Gráfová , Ing. Jiri Kopecny PhD, Ing. Zdeňka Kosová , Dana Kovandová , Mgr. Jitka Mathauserová , Alice Mládková , DANA PANKOVA , Jarmila Pechová , Judita Placzková , RNDr. Markéta Vaňková Ph.D., Ing Martina Zemanova PhD

Jste-li registrovaným členem, přihlaště se prosím nejprve do webové aplikace a poté se můžete jednoduše přihlásit na akci. Nejste-li registrovaným členem, musíte pro přihlášení na akci vyplnit přihlašovací formulář.

Vyplnit formulář a přihlásit se na akci